V.56.07.30  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการปฎิบัติงาน P4P โรงพยาบาลตราด ประกาศ ณ วันที่ 01-04-2556 08:00:00       


ประกาศแจ้ง ผู้ใช้งาน P4P รพ.ตราด ให้ทำการยืนยันข้อมูลพร้อมส่งใบข้อมูลให้เสร็จภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

 
Username : 
Password : 
การใช้งาน : 
 : : สงวนลิขสิทธิ์ © 2012 | ระบบบันทึกกิจกรรม P4P โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ : :
: : Information System Development P4P Management Kalasin Hospital : :